TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Tulemuslik tootearendus


Milleks selline programm
Iga ettevõte tegeleb uute toodete-teenuste arendamisega, sest üks äritegevuse põhitõdesid on, tarbijale tuleb anda pidevalt midagi uut, kasulikumat ning konkurentidest eristuvat, mis loob ka lisaväärtust. Kui teadlikult seda protsessi läbi viiakse? Kas osatakse kõiki ressursse, sh ka toote-teenuse tarbijat, maksimaalselt ära kasutada enda kasuks?

Tootearendus ei ole liinitöö, kus idee antakse kätte ja siis asutakse kohe tegutsema. Enne arendust on vaja läbi mõelda veel väga palju aspekte:

 • Kas idee viib kasuliku tulemuseni?
 • Kui palju arendus maksma läheb ja kust võtta selleks raha?
 • Milliseks kujuneb toote hind ja kui palju kasu/tulu see ettevõttele toob?
 • Millal on õige aeg toote-teenuse turule paiskamiseks?
   

Samas võib tootearendust käsitleda selgepiirilise protsessina. Parimate tulemuste saavutamiseks ja eksimuste ärahoidmiseks on põhjust kõik vajalikud sammud läbida. Need sammud on kavas koolituste käigus järjest läbi käia ja juhtida tähelepanu olulistele nüanssidele.

Isegi kui on jõutud millegi uue väljaarendamiseni, siis kas oskame enda loodut ka teiste eest kaitsta? Me võime väga suure töö ära teha, kuid kui seda kaitsta ei oska, siis võib konkurent tooteideest, mille arendamisele on väga palju raha kulutatud, teha uue sarnase toote hoopis väiksemate kuludega ja paisata selle turule tunduvalt odavama hinnaga.

Uute arendatud toodete puhul peavad ettevõtted paratamatult arvestama kogu tooteportfelliga, sest tootmisvõimalused on siiski piiratud ja ühte toodet ei saa teise tootmiseks kõrvale lükata (kui see just oma elutsükli lõpus ei ole).

Kõigile ülal esitatud küsimustele vastuste leidmiseks oleme koostanud programmi Tulemuslik tootearendus, mille lahutamatuks osaks on praktiliste kogemuste ja lähenemisviiside edastamine ning pidev kogemuste vahetamine.

Programmi eesmärgid
 

 1. anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid tootearendusjuhtidel oma rolli veelgi paremini täita;
 2. käia samm-sammult ja süstematiseeritult läbi kogu arendustsükkel;
 3. panna osalejad mõtlema tootearendusega seonduvatele olulistele nüanssidele, mida tasub tulemuste saavutamise ja riskide maandamise nimel silmas pidada;
 4. vahetada rühmatööde ja arutelude käigus praktilisi kogemusi.
   

Programmi sihtgrupp
Programm tulemuslik tootearendus on mõeldud ettevõtjatele ja ettevõtete töötajatele, kelle igapäevaülesannete hulka kuulub uute toodete või teenuste väljamõtlemine, olemasolevate toodete-teenuste arendamine, tooteportfelli juhtimine ning turundustegevused.
 
Programmi ülesehitus
Programm on kokku pandud silmas pidades valdkondi, millega üks toote-teenuse arendamise eest vastutav isik kokku puutub. Programm tulemuslik tootearendus koosneb seitsmest koolitusest, mis vastavad tootearenduse tsükli loogikale. Koolitused toimuvad keskmiselt kaks korda kuus, et ühelt poolt mitte väga segada tavapärast töörütmi ja teiselt poolt anda aega õpitut tööprotsessides katsetada.

Programmi kava koolituste kaupa

 1. Kuidas jõuda läbimurdelise ideeni - 1 päev
 2. Tooteidee sünteesimine - samm-sammuline tootearendus   -  1 päev
 3. Kliendi kaasamine tootearendusse  -  1 päev
 4. Tootearenduse majanduslikud aspektid  -  1 päev
 5. Ideede ja intellektuaalse omandi õiguskaitse  -  1 päev
 6. Teekond ideest tooteni  - 1 päev
 7. Teekond tootest rahani -  1 päev

KUIDAS JÕUDA LÄBIMURDELISE IDEENI

Eesti Nokia't ei ole veel leitud. Miks ei võiks just Sina olla see isik, kellele tuleb pähe suurepärane uus idee, mis jõuab eduka realiseerimiseni. Maailm on täis tarbimishimulisi kliente, kes ootavad uusi ja uuemaid ennenägematuid tooteid.

Tooteidee loomise koolituse eesmärk on aidata tootearendajal mõista loovat mõtlemist takistavaid ja soodustavaid tegureid.

Koolituse teemad:

 • Kust otsida innovaatilisi ideid
 • Kuidas stimuleerida loovust
 • Erinevad käsitlused, mis on andnud tulemusi ja mida neist õppida
 • Mida teha organisatsioonis innovatsiooni tagamiseks
 • Kuidas arendada endas loovat mõtlemist
   

TOOTEIDEE SÜNTEESIMINE - SAMM-SAMMULINE TOOTEARENDUS

Toote sünteesimise koolituse sisuks on meetodid ja võtted tooteidee või toote täiustamisvõimaluste leidmine. Kuidas käia lahtiste silmadega ringi? Kuidas eristuda oma tootega konkurentidest?

Koolituse teemad:

 • Ideede sünteesimise tehnikad
 • Kliendikeskne tootearendus , QFD rakendamine
 • Konkurentsiluure ja pöördprojekteerimine
 • Täiustamisideede süstematiseerimine
 • Ideede kritiseerimine ja tülikate küsimuste esitamine
 • Valikute kaalumise ja hindamise tehnikad
 • Kolleegide kaasamine arendusprotsessi

   

KLIENDI KAASAMINE TOOTEARENDUSSE

Omaenese tarkusest tehes ei pruugi tulemus olla päriselt see, mida lootsime. Alati on mõistlik pidada nõu endast targemaga. Igasuguse toote puhul on selleks targemaks toote tarbija-klient. Klientide kaasamise koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele mooduseid ja võtteid klientide ootuste, soovide ja arvamuse teadasaamiseks. Tooteidee testimine või kontrollimine on kinnituse saamine selle kohta, et idee, mis meil peas on, väärib teostamist ning tegelik müügipotentsiaal on olemas.

Koolituse teemad:

 • Turu ootuste kaardistamise tehnikad
 • Klientide kaasamine arendusprojektidesse ja ideede leidmisse
 • Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uuring
 • Küsitluste läbiviimise erinevad võimalused, nende plussid ja miinused
   
   


TOOTEARENDUSE MAJANDUSLIKUD ASPEKTID

Tootearendus on osa äriprotsessist ja seega tuleb silmas pidada kaasnevaid rahalisi aspekte. Sellel koolitusel selgitatakse tootearenduskulude arvestamise põhimõtteid ning võimalikke rahastusskeeme. Lisaks antakse juhiseid planeeritava toote rahavoogude planeerimiseks.

Koolituse teemad:

 • Kavandatava toote omahind
 • Kavandatavad mahud, argumentatsioon
 • Prognoositavad rahavood
 • Arendusprojekti tasuvuse analüüs
 • Äriplaani ettevalmistamine
 • Kuidas tagada arendusprojektide rahastamine
 • Ülevaade erinevatest abiprogrammidest ja taotlemise tingimustest

   

 IDEEDE JA INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSKAITSE

Ajalooliselt on teada mitmeid negatiivseid näiteid, kus kellegi teise hea idee arvelt on teenitud suuri summasid ja kuulsust. Meenutagem Ernő Rubik'u (ruubiku-kuubik) patendivaidlusi või fakti, et Singer on inimeste teadvuses õmblusmasina sünonüüm, aga tegelikkuses maksis tootja iga toodetud masina pealt Elias Howe'ile. Tooteidee kaitsmise koolitus keskendub intellektuaalse omandi õigusliku kaitse küsimustele.

Koolituse teemad:

 • Tööstusomandi õiguskaitsega seonduvad riiklikud ja rahvusvahelised õigusaktid
 • Nõuded kaubamärgile ja õiguskaitse taotlemine
 • Leiutis ja leiutisele kaitse taotlemine (patent, kasulik mudel)
 • Patendiuuringute läbiviimine
 • Tööstusdisain ja õiguskaitse taotlemine


TEEKOND IDEEST TOOTENI


Kui meil on väga hea tooteidee, siis oleme alles tee alguses. Väga palju on veel vaja teha, et ideest saaks reaalne toode. Tootearendusprotsess vajab planeerimist ja juhtimist, kavandite ja toote dokumentatsiooni koostamist, valmistustehnoloogia planeerimist, prototüüpide valmistamist ja katsetamist, ohutus- ja keskkonnanõuete väljaselgitamist ja rakendamist, materjalide-komponentide valimist, tarnijate leidmist jne.

Koolituse teemad:

 • Integreeritud tootearendusprojekti planeerimine ja juhtimine
 • Toote kavandamise ja arendamise protsess
 • Turu-, keskkonna- ja ohutusnõuded
 • Industrialiseerimine (tootmestamine)
 • Prototüübi ja toote testimine
 • Sertifikaadid ja deklaratsioonid
 • Uue tootega seonduvate toimingute integreerimine olemasoleva juhtimissüsteemiga
   

 TEEKOND TOOTEST RAHANI

Üldjuhul on organisatsiooni poolt pakutavate toodete nimekiri mahukas ning ainult ühe toote või teenuse pakkujaid ei kohta. Seepärast on iga organisatsiooni jaoks oluline teada ja tunda tooteportfelli juhtimise põhimõtteid. Ükski toode ei ole igavene ning sellest tulenevalt on igas tooteportfellis erinevas arengufaasis tooteid. Toote elutsükleid tundes ja müügimahtusid analüüsides saame õigeaegselt planeerida uusi tootearendusprotsesse või sisenemisi uutele turgudele. Edukad on need ettevõtted, kes lisaks kodumaisele turule, suudavad tooteid turustada ka välisturgudel.

Koolituse teemad:

 • Toote elutsükkel
 • Tooteportfelli juhtimine
 • Sihtsegmentide analüüsimine, täpsustamine
 • Toimivate turundusmeetmete kavandamine
 • Kohalik turg ja eksporditurud
 • Turundusplaani koostamine ja elluviimine

   

Metoodika ja koolituspõhimõtted
Koolitajad annavad ülevaate erinevatest tootearendusega seonduvatest käsitlustest ja tehnikatest. Kõikide koolituste lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Erinevate arutelude, ajurünnakute ja rühmatööde käigus vahetatakse kogemusi ning genereeritakse uusi ideid.

Osalejad saavad koolitustevaheliseks perioodiks mõtlemisülesandeid, mille tulemusi esitletakse/arutatakse järgneval koolitusel. See aitab teemad oma ettevõtte baasil paremini läbi mõelda ja suurendada kasutegurit iga osaleja ja ettevõtte jaoks.

Programmi tellimine

Kui tunnete lähemat huvi ülaltoodud koolitusprogrammi vastu, siis andke sellest palun meile teada! Programmi saab tellida sisekoolitusena siin. Avalike koolituste kuupäevasid saate kontrollida ja koolitustele registreerida koolituskalendrist.