TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Tootmiskulude alandamise programm


Milleks selline programm?
Tootmise esmaseks ülesandeks ei ole klientide soovide väljaselgitamine ja turu vajaduse aimamine. Küll aga peab tootmine hakkama saama uute toodete valmistamise, uuenduste kiire sisseviimise ning kulude alandamisega. Seda eeldusel, et firma kavatseb konkurentsivõitluses ellu jääda. Kuivõrd tootmisettevõtete puhul on populaarsed just kulude alandamist puudutavad teemad, siis oleme koondanud ühte paketti kulude alandamisega seonduvad koolitused. Nende läbimine aitab osalejatel läbi mõelda olukorra oma ettevõttes ja teha õigeid otsuseid kulude taseme alandamiseks.

Kulude kärpimiseks on palju erinevaid võimalusi ja metoodikaid. Strateegilisest vaatevinklist on ülimalt oluline teha õiged valikud. Valede kärbete tegemisel lõigatakse ära ka ettevõtte tulevase arengu alused ja seda ei soovitaks küll ühelegi firmale.

Mõnikord on firmadel kasulik õigete otsuste tegemiseks ja muudatuste kiirendamiseks kaasata professionaalne konsultant, teinekord piisab sellest, et tootmise võtmeisikud värskendavad ja korrastavad oma teadmisi.

Sellest lähtudes oleme koostanud tootmisjuhtidele ning tootmisfirmade juhtidele praktilise suunitlusega koolitusprogrammi nimetusega "tootmiskulude alandamine", mis aitab langetada õigeid otsuseid kulude alandamiseks. Programmi lahutamatuks osaks on erinevates organisatsioonides kasutust leidnud praktiliste kogemuste ja lähenemisviiside edastamine ning osalejate pidev kogemuste vahetamine.

Programmi eesmärgid:
1. anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid õigetest kohtadest kulusid alandada ja firma konkurentsivõimet tõsta;
2. võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Programmi sihtgrupp
Tootmiskulude alandamise programm on mõeldud tootmisjuhtidele ning tootmisfirmade juhtidele, kes võiksid endaga kaasa võtta ka spetsialiste, et hiljem koolitusel õpitut ettevõttes paremini rakendada. Soovitav on koolitusele tulla mitmekesi, sest see aitab kaasa õpitu elluviimisele praktikas.

Metoodika ja koolituspõhimõtted
Koolitajad annavad koolituste raames ülevaate erinevatest tootmise kulude alandamisele orienteeritud käsitlustest. Kõikide Koolituste lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Praktiliste töövõtete ja juhtimistööriistade tutvustamisele suunatud koolitustel kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste ja näidete kaudu omandatud teadmisi.

Programmi ülesehitus
Tootmiskulude alandamise programm on üles ehitatud arvestades kiirest elu- ja töötempost tingitud piiranguid. Tihti ei ole tootmisjuhtidel või tootmisfirmade juhtidel võimalik osaleda pikkadel koolituskursustel, kuna igapäevaste tööülesannete täitmine võib seetõttu kannatada. Samas on vaja võimalikult kiiresti leida lahendused tootmiskulude alandamiseks. Sellest tulenevalt koosneb tootmiskulude alandamise programm ühest kahepäevasest ja kahest ühepäevasest koolitusest, mil esimese ja teise koolituse vahe on kaks nädalat ja kahe viimase koolituse vahe kolm nädalat.

Programmi kava koolituste kaupa:

 1. Lean Manufacturing lahendused kulude alandamisel - 2 päeva
 2. Kadude ja kulude alandamise projektide kavandamine ja elluviimine - 1+1 päeva

 
LEAN MANUFACTURING LAHENDUSED KULUDE ALANDAMISEL

Kulude alandamise programmi avakoolitus tutvustab Lean Manufacturing käsitlusi, mis on suunatud tootmiskulude alandamisele. Koolitus on 2-päevane, praktilise kogemuse saamiseks kasutatakse Eestis reaalselt tegutseva ettevõtte põhjal koostatud situatsioonikirjeldusi.

Ärikeskkonna muutustest tulenevalt vajavad organisatsioonid tööriistasid, mis aitaksid neil igapäevaseid tegevusi efektiivsemaks muuta ning vajadusel protsesse ümberstruktureerida, et säilitada konkurentsivõime. Koolitusel tutvustatav metoodika võimaldab organisatsioonidel identifitseerida efektiivsuse parendusvaldkondasid, planeerida ning käivitada kadude ja kulude alandamise projekte, muudatusi juhtida ning saavutatud tulemusi säilitada.


Koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Lean põhimõtted, rakendamine Eesti organisatsioonides
 • Mida teha, kuidas/keda koondada või mida osta/müüa, et see toomisele halvasti ei mõjuks?
 • Kuidas suurendada lao pöörlemiskiirust? Kuidas neid ideid rakendada väikeettevõtetes
 • Kadude (raiskamiste) tuvastamine ja kõrvaldamise/vähendamise käivitamine
 • Standardtöö alused, kitsaskohtade identifitseerimine
 • Visuaalne planeerimine ja juhtimine
 • Muudatuste mõtte viimine inimesteni ja muudatuste elluviimine
 • Mida annab investeering lean-mõtlemisse ja põhimõtete rakendamisse?
 • Parendusprojektide kavandamine, kaitsmiseks ettevalmistamine 

 KADUDE JA KULUDE ALANDAMISE PROJEKTIDE KAVANDAMINE JA ELLUVIIMINE
Koolitus toimub kahel päeval ning omab organisatsiooni jaoks ka reaalset praktilist väljundit käivitatud projekti näol. Esimene koolituspäev keskendub kadude- ja kuludekeskse lähenemise mõtestamisele ning projekti käivitamiseks vajalike meetodite selgitamisele. Sellele järgneb 2-nädalane periood, mille käigus on võimalik esimesel päeval tutvustatud metoodikaid rakendada ning käivitada kadude ja kulude alandamise projektid.

Teine koolituspäev algab vahepealsel perioodil elluviidud iseseisvate tegevuste esitlemise ja analüüsimisega. Järgneb projekti lõpuleviimiseks vajalike metoodikate tutvustamine ja osalejate ettevalmistamine. Koolituse läbinud on saanud oskused ja teadmised kadude ja kulude alandamise projektide edukaks läbiviimiseks.

Koolituse metoodika lähtub Six Sigma parendusstrateegiast ja DMAIC mudelist ning organisatsiooniliste muudatuste juhtimise metoodikatest.


Koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Kulupõhine probleemide identifitseerimine.
 • Olukorra ja eesmärkide mõtestamine, eesmärkide sõnastamine.
 • Tegeliku tulemuslikkuse mõõtmine, näilisuse vältimine.
 • Kadude ja kulude projekti käivitamine: planeerimine ja meeskonna moodustamine.
 • Protsessi kadude ja kulude, kui tagajärgede määratlemine.
 • Protsessi kadude ja kulude põhjuste väljaselgitamine.
 • Lahenduste väljatöötamine ja muutuste juhtimine.
 • Rutiinide kehtestamine ja distsipliini tagamine.
   

Programmi tellimine

Kui tunnete lähemat huvi ülaltoodud koolitusprogrammi vastu, siis andke sellest palun meile teada! Programmi saab tellida sisekoolitusena siin. Avalike koolituste kuupäevasid saate kontrollida ja koolitustele registreerida koolituskalendrist.